Cytaty

Człowiek jest mniej nieszczęśliwy, gdy nie jest nieszczęśliwy sam.
Wypożyczalnie Drukuj Email
Wpisał Waldemar Pater   
Środa, 25. Luty 2009 13:37

Na skróty: za darmo/zapis na dowód osobisty/korzystanie na podstawie karty czytelnika/max. 4 książki (także audiobooki) na 1 miesiąc i 3 filmy na tydzień/wolny dostęp do zbiorów/ katalog elektroniczny (DZB, program ALEPH)

  • wypożyczenia są nieodpłatne (w przypadku zbiorów audiowizualnych – z wyjątkiem audiobooków - pobiera się zwrotną kaucję wg zasad regulaminowych),

  • wypożyczenia wymagają zapisania się do naszej biblioteki i mogą z nich korzystać mieszkańcy powiatu strzelińskiego (Zainteresowani, którzy nie są mieszkańcami powiatu strzelińskiego mogą korzystać z wypożyczalni po okazaniu się ważnym dokumentem ze zdjęciem i numerem PESEL, poznaniu regulaminu i podpisaniu zobowiązania do jego przestrzegania oraz wpłaceniu zwrotnej kaucji w wysokości 20 zł za 1 książkę, a w przypadku książek szczególnie cennych i atrakcyjnych kaucję ustala bibliotekarz w zależności od aktualnej wartości rynkowej wypożyczanej książki.),

  • zapisany do biblioteki czytelnik posiada własne konto elektroniczne i otrzymuje bezpłatnie kartę biblioteczną, która upoważnia go do korzystania ze wszystkich zbiorów i usług w Bibliotece Głównej (z wyłączeniem kolekcji specjalnej dla czytelników niepełnosprawnych oraz poza Filią),

  • książki i materiały audiowizualne nie są magazynowane, a czytelnik wybiera je w wolnym dostępie do półek,

  • jednorazowo można wypożyczyć 4 książki (w przypadku publikacji wieloczęściowych za jednostkę uważa się 1 wolumin),

  • wypożyczenie następuje na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc istnieje możliwość przesunięcia terminu zwrotu wypożyczonej książki - dokonuje tego sam czytelnik poprzez własne konto elektroniczne, ew. kontaktując się z bibliotekarzem – patrz Regulamin Wypożyczalni),

  • za przetrzymywanie wypożyczonych książek i innych materiałów bibliotecznych ponad dopuszczony termin biblioteka pobiera karę pieniężną wg zasad określonych regulaminowo (książka – 0,05 zł za każdy roboczy dzień zwłoki, audiobook - 0,15 zł za 1 dzień roboczy, film - 3 zł za 1 dzień),

  • jeżeli łączna wielkość kary na koncie czytelnika przekroczy 5 zł (dot. wypożyczeń zarówno książek, jak i zbiorów audiowizualnych), nastąpi blokada indywidualnego konta czytelnika, która uniemożliwi wypożyczenie jakichkolwiek zbiorów z naszej biblioteki,

  • czytelnik jest obowiązany do poszanowania wypożyczonych materiałów bibliotecznych,

  • wszystkie zbiory są skatalogowane w elektronicznej bazie danych ( Dolnośląski Zasób Biblioteczny - program ALEPH); w tym systemie istnieje możliwość rezerwowania (zamawiania) książek przez czytelnika.

Ostatnia zmiana Środa, 30. Styczeń 2013 07:55